• Zniżka 50% - wejście na strefę basenową
Jesteś tutaj: Strona główna

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Chochołowski (LOT Chochołowski) zostało utworzone 15 lipca 2013 r. z udziałem Gminy Czarny Dunajec i przedstawicieli lokalnej branży turystycznej.

Główną rolą Organizacji jest stworzenie jedynego w swoim rodzaju obszaru dla wielu aktywności turystyczno-rekreacyjnych na terenie Gmin Czarny Dunajec i Kościelisko. Działania stowarzyszenia będą w pełni uwzględniać symbiozę produktu turystycznego z Naturą i dziedzictwem historyczno-kulturowym.

Najważniejszymi celami LOT Chochołowski są:

  • Kreowanie atrakcyjnego wizerunku turystycznego Gminy Czarny Dunajec i okolicy, jako przyszłego uzdrowiska.
  • Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów budowy i rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i uzdrowiskowej w gminie Czarny Dunajec i okolicach.
  • Doskonalenie własnych kadr branży turystycznej w kierunku planowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć turystycznych oraz rekreacyjnych w subregionie.
  • Doradztwo, organizowanie warsztatów, szkoleń i wyjazdów studyjnych oraz udzielanie wsparcia finansowego na rzecz podmiotów działających w obszarze turystyki, krajoznawstwa, rekreacji, edukacji regionalnej i kultury.
  • Inicjowanie i współtworzenie atrakcyjnych dla konsumenta produktów turystycznych uwzględniających prymat natury i dziedzictwa kultury ludowej.
  • Opracowanie i gromadzenie wiedzy krajoznawczej, prowadzenie informacji turystycznej regionu oraz rozwijanie lokalnego systemu informacji z wykorzystaniem Internetu.
  • Propagowanie i podejmowanie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego regionu.

Powstanie Stowarzyszenia LOT Chochołowski (wiersz autorstwa Kazimiery Bzdyk):

15 lipca tak wyj siy to stało ze siy piytnostu gazdow z łokolic zebrało.
Załozyme stowarzyszynie- tak se uradziyli i wspolniy Lokalnom Organizacje Turystycznom utworzyli.
Prezesem została Bzdyk Kazimiera.
Wiceprezesem Anna Chrobak by jyj pomogała.
Skarbnikiem wybrali Bogusława Srokę i finansami zawrociyli Mu głowe.

Co bedziyme robić?
Bedziyme budować i skarby ze skrzynie natury wyjmować.
Pokozać ik syćkie w co my tu bogaci.
i kieby tys było duzo nie zapłacić.
Coby syćka z radościom do nos przyjezdzali.
Ale nie ino ros,
Coby siy wracali.
A my z radościom bedzime ik witali.
Tak by my tu kcieli turystow przyjmować
I nasom dziedzine syćkim pokozać.
Lokalna Organizacja Turystyczna Chochołowski
Chochołów 40 
34 – 513 Chochołów
Zarząd LOT:
PREZES: Bogdan Sroka

WICEPREZES: Kazimiera Bzdyk

tel. 501492062,
e-mail: bzdyk.kazimiera@gmail.com

e-mail: lotchocholowski@gmail.com


 

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl